Zuzana Kocumov√°

Athlete information

Pro Team: SILV
Score: 208
Gender: f