Zuzana Kocumov√°

Athlete information

Pro Team: SILV
Score: 245
Gender: f