Nadezhda Shunyaeva

Athlete information

Pro Team: RMT
Score: 314
Gender: f